MINIMA

MINIMA design je architektonická kancelář zaměřená na architekturu a design. Hlavním cílem je vytvářet estetická a funkční řešení architektury a prostoru. Předmětem je návrhová část architektury objektů a prostorů až po interiérový detail s důrazem na umělecký design, projektová – přípravná část a realizační část. Kancelář sídlí v Kroměříži, ale pole působnosti je neomezené

Ing. arch. Marcela Šónová
* Kroměříž
2011 – 2017 / FA VUT Brno

SLUŽBY

NÁVRHOVÉ SLUŽBY

Každý prostor je individuální svým tvarem, rozměry, orientací, lokalitou, obyvateli, a podle toho by měl být utvářen. Vnímáme všechny tyto aspekty a především Vaše potřeby a požadavky. Prostor pak utváříme s důrazem na ně v kombinaci s uměleckými, funkčními a současnými hodnotami. Důraz klademe na tvarovou a materiálovou eleganci a jednoduchost tak, aby výsledek působil vždy vyváženě.

 

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE STAVBY nebo STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ •

novostavby, rekonstrukce a stavební úpravy objektů, rekonstrukce bytů, dispoziční úpravy…

NÁVRH INTERIÉRU •

designové řešení prostoru (dispoziční rozvržení včetně návrhu barev a materiálů) a dokumentace popisující návrh jednotlivých profesí (např. obklady a dlažby, podlahy, podhledy, elektroinstalace, sklenářské výrobky, povrchové úpravy, truhlářské výrobky aj.)

SLUŽBY

PŘÍPRAVA PROJEKTU

Dobrá a důkladná příprava je základ k úspěšné realizaci! U novostaveb a objektů, které vyžadují větší zásahy, je nezbytnou součástí vyřízení povolení od úřadů, pro které je podkladem projektová dokumentace. Před začátkem samotné realizace je dobré mít upřesněny a vybrány všechny materiály včetně dodavatele a výrobce. Díky tomu budete připraveni na hladký průběh realizace.

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY •

zajišťujeme zpracování projektové dokumentace, popř. inženýrské činnosti ve spolupráci s projektanty

PŘÍPRAVA PŘED REALIZACÍ •

zajišťujeme výběr nejvhodnějších materiálů a také dodavatele nebo výrobce

SLUŽBY

ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE

Je pro nás důležité, aby realizace odpovídala návrhu. Protože u promyšleného konceptu do sebe vše zapadá, každý prvek má svůj význam a kvalitní detaily dělají kvalitní celek! Proto jsme tu pro vás k dispozici i během realizace samotné.

 

AUTORSKÝ DOZOR a DESIGNÉRSKÉ SLUŽBY •

dohlédneme na realizaci (aby se podařilo vše dle návrhu), pomůžeme vybrat správné vybavení a doplňky

SPOLUPRÁCE