MINIMA

MINIMA design je architektonická kancelář zaměřená na architekturu a design. Hlavním cílem je vytvářet estetická a funkční řešení architektury a prostoru. Předmětem je návrhová část architektury objektů a prostorů až po interiérový detail s důrazem na umělecký design, projektová – přípravná část a realizační část. Kancelář sídlí v Kroměříži, ale pole působnosti je neomezené

Ing. arch. Marcela Šónová
* Kroměříž
2011 – 2017 / FA VUT Brno

SLUŽBY

NÁVRHOVÉ SLUŽBY

• ARCHITEKTONICKÁ STUDIE STAVBY (novostavby, rekonstrukce, stavební úpravy)
• NÁVRH INTERIÉROVÉHO PROSTORU (dispoziční řešení, úpravy vnitřních prostorů)
• INTERIÉROVÝ DETAIL (vybavení interiéru).
Každý prostor je individuální svým tvarem, rozměry, orientací, lokalitou, obyvateli, a proto by měl být individuálně utvářen. Na samém počátku by tedy měl stát promyšlený návrh ovlivněný požadavky klienta, do kterého autor vnese tvůrčí přístup, a podpoří tak potenciál a jedinečnost prostoru. Důraz je kladen na tvarovou i materiálovou eleganci a jednoduchost tak, aby výsledek působil vždy vyváženě.

SLUŽBY

PŘÍPRAVA PROJEKTU

• PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (stavby, rekonstrukce, demolice, …) – ve spolupráci s projektanty
• INŽENÝRSKÁ ČINNOST (jednání s úřady)
• PROVÁDĚCÍ (VÝROBNÍ) DOKUMENTACE (stavby, rekonstrukce, interiérového detailu) – ve spolupráci s projektanty a výrobci

Promyšlený návrh je důležitým a nezbytným podkladem pro projektovou část. Projektová nebo přípravná dokumentace totiž už „jen“ specifikuje a připravuje k realizaci to, co bylo navrženo.

SLUŽBY

ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE

• ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE (výběr nebo zprostředkování vhodné realizační společnosti)
• AUTORSKÝ DOZOR (při realizaci dle návrhu)
• DESIGNERSKÉ SLUŽBY (asistovaný výběr, konzultace, výběr vybavení a doplňků, stylizace prostoru, …)

SPOLUPRÁCE