MINIMA design je studio zaměřené na architekturu a umělecký design.

Hlavním cílem je vytvářet estetická a funkční řešení architektury a prostoru, ale také umělecký design užitných předmětů včetně grafiky.

Hlavní náplní je zpracování návrhů staveb, rekonstrukcí a interiérů včetně nábytkového detailu. Dále také zajištění projektové a výrobní dokumentace a realizace.

MINIMA design Vám představuje Ing. arch. Marcela Šónová.

Každý prostor je individuální svým tvarem, rozměry, orientací, lokalitou, obyvateli, a proto by měl být individuálně utvářen. Na samém počátku by tedy měl stát promyšlený návrh ovlivněný požadavky klienta, do kterého autor vnese tvůrčí přístup, a podpoří tak potenciál a jedinečnost prostoru. Důraz je kladen na tvarovou i materiálovou eleganci a jednoduchost tak, aby výsledek působil vyváženě a mohl být kdykoli doplňován a obměňován dekoračními prvky bez narušení celistvosti.

V další fázi probíhá příprava realizace (stavby, interiéru, zařizovacího nebo užitného předmětu). Jedná se o projektovou a přípravnou dokumentaci, podle které bude probíhat realizace. Promyšlený návrh je důležitým a téměř nezbytným podkladem pro projekt. Projektová nebo přípravná dokumentace totiž už "jen" specifikuje a připravuje k realizaci to, co bylo navrženo. Kvalitní návrh má tedy největší váhu ze všech fází, protože stanovuje základní koncepční myšlenku, od které se později vše odvíjí.

Poslední fází je realizace, při které se návrh mění ve skutečnost...

CV

vzdělání a kurzy:

2011 - 2017 / FA VUT Brno

2002 - 2011 / Gymnázium Kroměříž

3. 3. 2014 / Úvod k navrhování pasivních a nulových domů (Centrum pasivního domu, Brno)

výstavy:

březen 2014 / Kroměříž 21. století (výstava studentských prací FA VUT v Domě kultury v Kroměříži)

květen 2016 / vernisáž studentských prací FA VUT na radnici v Kroměříži

květen 2016 / Karel IV. sakrální architektura, Praha (výstava studentských prací v Senátu PČR v Praze)

říjen 2016 / Karel IV. sakrální architektura, Brno (výstava studentských prací v Diecézním muzeu v Brně)

SPOLUPRÁCE

 

CERTIFIKÁTY

Ing. arch. Marcela Šónová -MINIMA design - ekatalog.czNávrháři, designéři - ekatalog.cz