COHOUSING – KOMUNITNÍ BYDLENÍ
● Staré Brno ●

květen 2014 / studijní práce

půdorys 1.NP
půdorys 2.NP
půdorys 3.NP
půdorys 4.NP
půdorys 5.NP
koncept
situace
řezopohledy
uliční pohled