PŘÍZEMNÍ RODINNÝ DŮM
●Nětčice, Zdounky●

únor 2018

pohledy
půdorys 1.NP
půdorys 2.NP
řezy