ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM
●Kroměříž – Plačkov●

návrh: srpen 2018

půdorys 1.NP
půdorys 1.PP
půdorys 2.NP
půdorys podkroví
řez
uliční pohled
zahradní pohled