CO OBNÁŠÍ PRÁCE ARCHITEKTA A INTERIÉROVÉHO DESIGNÉRA

Minima Design | CO OBNÁŠÍ PRÁCE ARCHITEKTA A INTERIÉROVÉHO DESIGNÉRA

Zajímá Vás, co vlastně obnáší práce architekta a interiérového designéra? Pokud ano, tento článek je přesně pro Vás. Pokusíme se Vám toto téma v krátkosti shrnout a přiblížit.

Stěžejní část této profese tkví ve vymyšlení toho nejlepšího možného uspořádání prostoru vzhledem k požadavkům budoucího či současného uživatele. Není to samozřejmě jen o představivosti konkrétního architekta. Nepracujeme v perfektních podmínkách a s neomezenými možnostmi, je vždy nutno přizpůsobit naši práci řadě faktorů. V prvé řadě jsou to místní podmínky daného prostoru či pozemku, jeho maximální potenciál, ale zároveň také limity. A vše je nutno sladit tak, aby prostor byl nejen funkční, ale též něčím jedinečný díky přidané umělecké hodnotě.

Klíčové externí vlivy

Při zařizování interiéru je třeba nejdříve dobře rozvrhnout rozmístění jednotlivých zařizovacích prvků. Na tuto práci má zásadní vliv zejména celkové rozložení místnosti, tedy umístění oken a dveří, výška a především půdorysný tvar místnosti. Dalšími podstatnými faktory jsou také orientace vůči světovým stranám, která ovlivňuje, jak bude do místnosti pronikat sluneční svit. A také vnitřní proudění, což jsou pro nás neviditelné jevy, mají ale velký vliv na naši pohodu v interiéru. Jedná se o jevy jako proudění vzduchu, elektromagnetické vlnění, akustika místnosti a podobně.

A v prvé řadě je třeba samozřejmě dbát na požadavky a představy právě onoho uživatele. Bude to on, kdo bude navrhovaný prostor obývat. A on je tím, kdo se musí v námi vytvořeném prostoru cítit pohodlně a příjemně. A každý jsme jiný, každý máme jiné potřeby, názory, vkus a cítění, bude i každý interiér vždy osobitý. A právě tato jedinečnost bude vždy odrazem potřeb a charakteru uživatele.

Po celý život nás obklopují věci a prostory, které si sami utváříme. Každý takový prvek v interiéru na nás nějakým způsobem působí, má na nás velký vliv, aniž bychom si to uvědomovali. Každý tvar, materiál i barvu v našem okolí silně vnímáme. Působí na naši náladu, psychiku, soustředění, napětí, výkon a spoustu dalších aspektů. Zkuste se na chvíli soustředit. Vnímejte, jaký pocit, náladu nebo dojem ve Vás vyvolá například zelená barva, nábytek s oblými tvary nebo textura dřeva…

Styl a design dnešní doby

Styl a design je udáván současnými trendy a tyto trendy jdou ruku v ruce s rozvojem společnosti i vnímáním toho, co v dnešní době znamená být úspěšný a „v kurzu“. Každá doba přináší trochu jiný pohled na věci. Stejně tak se tyto trendy do jisté míry odlišují v závislosti na geografické poloze, tento vliv je však v éře silné globalizace a unifikace trendů do jisté míry potlačen. Současná doba je uspěchaná a vyšroubovaná do nejvyšších obrátek, jelikož ekonomice se obecně vzato daří (i když s ohledem na aktuální situaci kolem koronaviru jistě dojde k mírné recesi). Z toho důvodu nezbývá mnoho času na údržbu, ale i v rámci masové výroby nelze příliš mnoho času a energie ztrácet s poctivými ručně tvořenými detaily.

Lidské ruce jsou dnes ve většině případů nahrazeny stroji, což má za následek směřování k současnému trendu minimalistického, funkčního, industriálního stylu. Ovšem v posledních letech se navrací přírodní motivy, materiály a barvy. A to protože nám v těch až příliš čistých a do jisté míry sterilně a uměle působících kompozicích prostě chybí. A navíc nám tyto znovu objevené prvky, barvy a materiály dodávají klid a působí relaxačně. A je součástí práce architekta a interiérového designéra tyto souvislosti znát a umět s nimi pracovat.

Na každém detailu záleží

Je důležité každý prvek v prostoru důkladně promyslet, každý detail potom hraje zásadní roli v našem vnímání celku. Každý prvek má svůj význam a smysl. Pevné nábytkové kousky musí být perfektně funkčně a prakticky promyšlené, vedle toho musí splňovat přísné bezpečnostní směrnice a ještě musí jít ruku v ruce s designem. Často se stává, že možností a variant, jak může vypadat jeden nábytkový kousek, je nespočet a vše je potřeba dobře zvážit a vyhodnotit to nejlepší řešení. Život a útulnost prostoru vždy dodají doplňkové prvky i drobnější dekorace jako křesílka, sedačky, koberce, stolky, židle, obrazy, květiny a podobně. I v jejich případě je je třeba vždy dobře navrhnout to správné místo tak, aby nebyly zastíněné, nebo naopak nezastínily jiné důležité prvky. Interiér je třeba též vhodně nasvětlit, zvolit dobře ladící materiály, textury a barvy.

Práce architekta a interiérového designéra není snadná, hlavně v dnešní době, kdy je ve všech ohledech výstavby, volby barev, materiálů i zařizovacích předmětů možností tolik, že je nelze nikdy obsáhnout. Ale je to práce krásná, která umí navodit krásný pocit z dobře naplněného zadání a spokojenosti uživatelů.

Zpět do Blogu